Ogłoszenia
Fundacja Benevolens zaprasza do złożenia ofert na:

W ramach realizowanego projektu pt:"Ekonomizacja Fundacji jako przedsiębiorstwa społecznego":

1. roboty budowlane
2. dostawę i montaż jacuzzi

3. dostawę kompaktowej sauny fińskiej z funkcją sauny na podczerwień
4. wykonanie i montaż zabudowy meblowej
5. wyposażenie pracowni ceramicznej
6. dostawę orbitreka
7. dostawę profesjonalenej bieżni treninigowej
8.dostawę kombinezonu symulującego starość lub inne niepełnosprawności.

Zadanie dofinansowane w ramach Programu „ODPORNOŚĆ ORAZ ROZWÓJ EKONOMII SPOŁECZNEJ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ" na lata 2022-2025Wykonanie wiaty koncertowej i ekotoalety.
Pobierz: zapytanie ofertowe, dokumentacja projektowa, dokumentacja projektowa-rysunki, uzupełnienie dokumentacji projektowej, przedmiar robót, sanimagine - opis, formularz ofertowy (wersja edytowalna), projekt umowy (wersja edytowalna)

Zadanie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.                                                                     "Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestujaca w obszary wiejskie"
   Prace rozbiórkowo-budowlane
budynku „Domu Artysty" na terenie zabytkowego Parku Zdrojowego w Głuchołazach dla zadania pn. „Ochrona dziedzictwa kulturowego w Parku Zdrojowym w Głuchołazach poprzez remont zabytkowego pensjonatu" - data ogłoszenia 02.09.2017r.
Pobierz: zapytanie ofertowe, załącznik nr 1, załącznik nr 2, załącznik nr 2 (wersja edytowalna),  załącznik nr 3, załącznik nr 3 (wersja edytowalna) załącznik nr 4, załącznik nr 4 (wersja edytowalna)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty tutaj.
Wybrana w drodze zapytania ofertowego firma nie podpisała umowy w terminie określonym w punkcie IX zapytania ofertowego.

Prace rozbiórkowo-budowlane budynku „Domu Artysty" na terenie zabytkowego Parku Zdrojowego w Głuchołazach dla zadania pn. „Ochrona dziedzictwa kulturowego w Parku Zdrojowym w Głuchołazach poprzez remont zabytkowego pensjonatu" - data ogłoszenia 10.08.2017r.
Pobierz: zapytanie ofertowe,załącznik nr 1, załącznik nr 2, załącznik nr 3, załącznik nr 4, załącznik nr 4 (wersja .doc)
W postępowaniu o udzielenie zamówienia wpłynęły dwie oferty, jedna z ofert nie spełnia wymogów formalnych, a cena drugiej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty. W oparciu o zapisy cz. XIV pkt. 3. ppkt 2. Zapytania ofertowego w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia.


Prace remontowo-budowlane budynku „Domu Artysty" na terenie zabytkowego Parku Zdrojowego w Głuchołazach wraz z termomodernizacją i zagospodarowaniem terenu wokół obiektu dla zadania pn. „Ochrona dziedzictwa kulturowego w Parku Zdrojowym w Głuchołazach poprzez remont zabytkowego pensjonatu" - data ogłoszenia 20.03.2017r.
Pobierz: zapytanie ofertowe, załącznik nr 1, załącznik nr 1a, załącznik nr 2, załącznik nr 3, załącznik nr 4, załącznik nr 5, załącznik nr 6, załącznik nr 7, załącznik nr 8,
W oparciu o zapisy cz. XIV pkt. 3 Zapytania ofertowego w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, gdyż cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru dla zadania pn. „Ochrona dziedzictwa kulturowego w Parku Zdrojowym w Głuchołazach poprzez remont zabytkowego pensjonatu" - data ogłoszenia 23.02.2017r.
Pobierz: zapytanie ofertowe, załącznik nr 1, załącznik nr 2,  załącznik nr 2a,  załącznik nr 3, załącznik nr 4, załącznik nr 5,
Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertytutaj.

Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru dla zadania pn. „Ochrona dziedzictwa kulturowego w Parku Zdrojowym w Głuchołazach poprzez remont zabytkowego pensjonatu" - data ogłoszenia 05.02.2017r.
Pobierz: zapytanie ofertowe, załącznik nr 1, załącznik nr 2, załącznik nr 2 (edytowalny),  załacznik nr 2a, załącznik nr 2a (edytowalny), załącznik nr 3, załącznik nr 3 (edytowalny), załącznik nr 4, załącznik nr 4 (edytowalny), załącznik nr 5, 
W oparciu o zapisy cz. XIV pkt. 3 Zapytania ofertowego w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, gdyż cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.


"Wykonanie kompleksowego zamiennego projektu budowlanego" - data ogłoszenia 27.09.2016r
Pobierz: zapytanie ofertowe.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnai 10.10.2016r. do pobrania tutaj.

„Obudowa studni w postaci obiektu o konstrukcji drewnianej" - data ogłoszenia 09.08.2016r.
Pobierz: zapytanie ofertowe, załącznik nr 1, załącznik nr 2
Na zapytanie ofertowe nie wpłynęła żadna oferta.

"Dostawę sprzętu zmechanizowanego do pielęgnacji terenu" - data ogłoszenia 09.08.2016r.
Pobierz: zapytanie ofertowe.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty tutaj.

„Dostarczenie lamp parkowych" - data ogłoszenia 25.04.2016r.

Pobierz: zapytanie ofertowe, załącznik nr 1, załącznik nr 2

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty tutaj


„Prace budowlane w zabytkowym parku" - data ogłoszenia 30.03.2016r.

Pobierz: zapytanie ofertowe, załącznik nr 1, załącznik nr 2, załącznik nr 3
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty tutaj


„Zagospodarowanie terenów zielonych w zabytkowym parku" - data ogłoszenia 30.03.2016r.

Pobierz: zapytanie ofertowe, załącznik nr 1, załącznik nr 2, załącznik nr 3
Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertytutaj


„Wykonanie i posadowienie małej architektury w zabytkowym parku" - data ogłoszenia 30.03.2016r.

Pobierz: zapytanie ofertowe, załącznik nr 1, załącznik nr 2, załącznik nr 3
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty tutaj


„Przeprowadzenie zabiegów i cięć pielęgnacyjnych (korekcyjnych), technicznych drzew i krzewów oraz zakup przewidzianych do nasadzenia drzew zgodnie z wcześniej opracowanym planem" - data ogłoszenia 25.01.2016r.

Pobierz: zapytanie ofertowe i inwentaryzacja dendrologiczna.  
Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertytutaj

„Wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej wraz z planami ochrony przyrody i projektem wykonawczym zagospodarowania zieleni i miejsca rekreacyjnego dla turystów" - data ogłoszenia 9.10.2015r.

Zapytanie ofertowe pobierz.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty tutaj.


Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem